©2014-2021, BỆNH VIỆN ĐA KHOA
THÀNH PHỐ VINH

Địa chỉ: 178 Trần Phú, Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Nghệ An Lịch công tác